Webová stránka KOSTKAfootbike.com využívá cookies pro zlepšení svých služeb. Více informací

Podpořte 7 letého Martínka Klimeše...

Street HopeS podobnými životními osudy a příběhy se setkáváme denně. Málokdy si však dokážeme tak složitou životní situaci představit na vlastní kůži. Zpravidla je nás těchto lidí líto, soucítíme s nimi, ale konkrétní pomoc nabídne opravdu jen málokdo. A přitom stačí opravdu tak málo.

Podpořte Martínka nákupem koloběžky KOSTKA STREET HOPE.Martínek se narodil 13. června 2008. Od narození až do 18 měsíců se vyvíjel jako naprosto zdravé dítě. V čase, kdy měl začít chodit, začalo být jasné, že něco není v pořádku. První návštěva byla u dětského ortopeda, vzápětí druhá u neurologa. Od té doby až do dnešního dne Martínek podstoupil mnoho specializovaných vyšetření ve fakultní nemocnici v Ostravě a v Praze v Motole za účelem zjištění příčiny a diagnózy jeho stavu. K dnešnímu dni však přesná příčina a tedy i hlavní diagnóza stále známa není. Martínek má velký problém s motorikou celého těla. V horních i dolních končetinách má značnou spasticitu (velké napětí ve svalech) a zároveň hypotonii (malé napětí ve svalech). Nejvíce postižené má dolní končetiny. Nedokáže sám chodit. Při snaze se sám rozejít, či byť jen stát na místě, padá nekontrolovatelně na zem. Rovnováhu někdy ztrácí i při lezení po čtyřech, což je společně s chodítkem jeho nejčastější způsob přesunu kamkoli po bytě.

V roce 2012 Martínek absolvoval svůj první měsíční rehabilitační pobyt v Klimkovicích, kde cvičil tehdy novou speciální rehabilitační metodu KLIM-THERAPY. K dnešnímu dni absolvoval celkem 6 těchto rehabilitací a výsledkem je jeho obrovský posun v chůzi i rovnováze. Postupně začal chodit s chodítkem, pak s berličkami. Letos v dubnu po návratu z již šesté rehabilitace dokonce začal Martínek chodit do schodů i ze schodů (s pomocí berliček a madel). Po rovině ujde až dvacet kroků pouze s jednou berličkou. Výsledek rehabilitace je opravdu nesporný. Doporučení lékařů bylo podstoupit KLIMTHERAPY alespoň 3x ročně, aby se očekávaný efekt dostavil. Každá opakovaná rehabilitace je na samoplátecké bázi v hodnotě 91.913,-Kč. Péče o syna je pro rodiče náročná nejen finančně, ale i fyzicky a psychicky. Martínek je šikovný a bystrý chlapec a své postižení si s narůstajícím věkem uvědomuje čím dál více. O to je jeho situace ještě horší.

Přestože musí Martínek velmi tvrdě cvičit a rehabilitovat, je v Klimkovicích opravdu šťastný. Pozoruje na sobě pokroky a je tam na něm poznat, že je spokojený. Výsledek a pozitivní dopad každodenních tvrdých tréninků si velmi dobře uvědomuje. Speciální rehabilitace v Klimkovicích ho postavila nejen na nohy, ale dodala mu tolik potřebné sebevědomí. Konečně si začal plně uvědomovat, že ta každodenní dřina není zbytečná. Martínek je velmi šikovný, chytrý a bystrý chlapec. Je moc rád ve společnosti jiných dětí, rád si s nimi hraje. S velkým zájmem se věnuje různým hrám (lego, puzzle, různé skládačky a stolní hry). Také si moc rád kreslí. Martínek mluví, slova se mu však hůře vyslovují.

Martínek má založený sponzorský podúčet zřízený pod nadaci KONTO BARIÉRY za účelem sbírky financí na uhrazení léčebného pobytu v Klimkovicích.

Rodiče malého Martínka, Eduard a Pavla Klimešovi, jsou za jakoukoliv finanční pomoc nesmírně vděčni a váží si pomoci v jakékoliv výši.

Martínek Klimeš